bootstrap table

Najnovije vijesti

Pregled najnovijih i najpopularnijih vijesti dana. Budite u toku. Pratite najnovije vijesti iz minute u minutu ...

Djevojčice Jerkovca treće u Mostaru

Posljednja kola kadeta i dječaka

Međunarodni turnir u Grudama

Mobirise

2. Međunarodni turnir BHA CUP 2017. Visoko

Polovičan uspjeh kadeta i dječaka "B"

JerkovacTV - Turnir Sv. Kata Grude 2017.

Novo kolo, novi rezultati.

Opet na mreži

Arhiva vijesti

Ako ste propustili neku od vijesti, videa ili slika, pronađite je u našoj arhivi ...

Video vijesti

Pregled najnovijih i najpopularnijih videa dana, pronađite ga u našoj JerkovacTV arhivi ...

JerkovacTV - Matea LONAC

JerkovacTV - Damir BATINOVIĆ

JerkovacTV - Josip KEŽIĆ

Turnir Sv. Kata Grude 2017.

JerkovacTV - Srećko JERKOVIĆ

JerkovacTV - Hrvoje BATINOVIĆ

JerkovacTV - Mate VOLAREVIĆ

JerkovacTV - Marina GLAVAN

Društveni mediji

RK Jerkovac trenutno ima službenu prisutnost na Facebook, Youtube i Google+. Pratite najnovije i najpopularnije objave ...

Sljedeće događanje

Odbrojavanje do sljedećeg kola naših pulena i njihovih prvenstvenih utakmica ...

Iz drugih medija

Što kažu iz drugih medija o našem rukometnom klubu ...

Prati nas / Follow us

Adresa / Address

Alojzija Stepinca 6
Metković 20350
Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska

Informacije / Info

E-mail:
rkjerkovac2003@gmail.com
Telefon: +385 98 992 0693
IBAN: HR10 23400091110127122
Mb: 1728008